Onze leverings voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. van beek is ingeschreven onder nummer 340.89541. Indien u zaken met ons doet wordt u geacht op de hoogte te zijn van onze voorwaarden. Een exemplaar van de leveringsvoorwaarden wordt u gaarne op uw verzoek toegestuurd.